Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Funkcje wyspecjalizowanych komórek w organizmie człowieka.

Funkcje wyspecjalizowanych komórek w organizmie człowieka.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Układy narządów pełnią w organizmie człowieka rozmaite funkcje. Każdy z nich jest utworzony z określonych narządów zbudowanych z tkanek, w skład których wchodzą
wyspecjalizowane komórki.
a) Uzupełnij tabelę – wpisz w odpowiednich wierszach literę (A–E), którą oznaczono nazwę komórki charakterystycznej dla wymienionego układu, i cyfrę (1.–5.), którą oznaczono funkcję tego układu.

Nazwa komórki Funkcja układu
A. neuron                    1. ochrona narządów i funkcja podporowa
B. leukocyt                  2. wchłanianie produktów trawienia
C. enterocyt                3. przewodzenie impulsów nerwowych
D. spermatocyt          4. obrona organizmu przed patogenami
E. osteoblast               5. wytwarzanie komórek rozrodczych

Funkcje wyspecjalizowanych komórek w organizmie człowieka.

b) Wypisz spośród A–E nazwę komórki, która ma zdolność do podziału mejotycznego, i określ efekt tego podziału.

Nazwa komórki:
Efekt podziału mejotycznego: