Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Tkanki budujące narządy ruchu u człowieka.

Tkanki budujące narządy ruchu u człowieka.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono fragment układu ruchu człowieka.

Tkanki budujące narządy ruchu u człowieka.

a) Podaj nazwę tkanki, z której zbudowany jest brzusiec, oraz nazwę tkanki, z której zbudowane są ścięgna mięśnia dwugłowego.

Brzusiec:
Ścięgna:

b) Wybierz spośród A–D i zaznacz rodzaj stawu utworzonego przez głowę kości ramiennej i łopatkę.
A. kulisty

B. siodełkowy

C. zawiasowy

D. obrotowy

c) Wymień nazwy kości wchodzących w skład obręczy kończyny górnej człowieka.