Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Regulacja stężenia wapnia w organizmie poprzez hormony.

Regulacja stężenia wapnia w organizmie poprzez hormony.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono hormonalną kontrolę gospodarki wapniowej w organizmie człowieka. Cyframi 1 i 2 oznaczono poziom wapnia we krwi, a literami X i Y – hormony kontrolujące ten poziom.

Regulacja stężenia wapnia w organizmie poprzez hormony.

Wybierz spośród A–D i zaznacz odpowiedź, w której oznaczeniom cyfrowym i literowym na schemacie przyporządkowano właściwe opisy.
A. 1 – niski, 2 – wysoki, X – parathormon, Y – kalcytonina
B. 1 – wysoki, 2 – niski, X – parathormon, Y – kalcytonina
C. 1 – wysoki, 2 – niski, X – kalcytonina, Y – parathormon
D. 1 – niski, 2 – wysoki, X – kalcytonina, Y – parathormon