Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Bodźce i narządy zmysłów.

Bodźce i narządy zmysłów.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Narządy zmysłów dzięki obecności w nich odpowiednich receptorów są zdolne do odbierania różnego rodzaju bodźców i do przekształcania ich w impulsy nerwowe.

Każdemu z wymienionych narządów zmysłów (A–C) przyporządkuj jeden rodzaj odbieranego bodźca wybrany spośród 1.–4.
1. chemiczne
2. termiczne
3. mechaniczne
4. świetlne

A. narząd słuchu:

B. narząd smaku:

C. narząd wzroku: