Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Wyniki badania pacjentów z częściową głuchotą.

Wyniki badania pacjentów z częściową głuchotą.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono wyniki badania audiometrycznego trzech pacjentów: słyszącego prawidłowo, z głuchotą całkowitą oraz z głuchotą częściową

Wyniki badania pacjentów z częściową głuchotą.

a) Na podstawie schematu opisz, na czym polega częściowa głuchota badanego pacjenta. W odpowiedzi uwzględnij częstotliwość dźwięków.

b) Wybierz spośród A–D i zaznacz element budowy ucha zawierający komórki zmysłowe przekształcające bodźce dźwiękowe w impulsy nerwowe.
A. ślimak

B. kosteczki słuchowe

C. kanały półkoliste

D. jama bębenkowa