Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Droga impulsu nerwowego w czasie reakcji odruchowej.

Droga impulsu nerwowego w czasie reakcji odruchowej.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono łuk odruchowy, czyli drogę, jaką przebywa impuls nerwowy podczas reakcji odruchowej.

Droga impulsu nerwowego w czasie reakcji odruchowej.

a) Zaznacz kierunek przepływu impulsów nerwowych w przedstawionym łuku odruchowym. Dorysuj grot strzałki do każdego z odcinków znajdujących się na rysunku.

b) Wybierz spośród A–C i zaznacz nazwę neuronu oznaczonego na schemacie literą X.
A. neuron ruchowy

B. neuron pośredniczący

C. neuron czuciowy