Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Różnice w przemieszczaniu się impulsu w obrębie synapsy neuronu i błony.

Różnice w przemieszczaniu się impulsu w obrębie synapsy neuronu i błony.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Przemieszczanie się impulsu w błonie komórkowej neuronu polega na przesuwaniu się fali depolaryzacyjnej wzdłuż błony komórkowej (impuls ma charakter elektryczny). Na rysunku przedstawiono przekazywanie impulsu nerwowego w synapsie między sąsiednimi neuronami.

Różnice w przemieszczaniu się impulsu w obrębie synapsy neuronu i błony.

Na podstawie przedstawionych informacji określ różnicę między przemieszczaniem się impulsu nerwowego w synapsie a przemieszczaniem się impulsu nerwowego w błonie komórkowej neuronu. W odpowiedzi odnieś się do obydwu struktur.

Różnice w przemieszczaniu się impulsu w obrębie synapsy neuronu i błony.