Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Stężenie progesteronu we krwi w czasie trwania ciąży.

Stężenie progesteronu we krwi w czasie trwania ciąży.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono wyniki badań stężenia progesteronu we krwi pewnej kobiety podczas prawidłowo przebiegającej ciąży.

Stężenie progesteronu we krwi w czasie trwania ciąży.

a) Sformułuj wniosek na podstawie analizy danych przedstawionych w tabeli.

b) Wybierz spośród A–D i zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Badanie poziomu progesteronu wykonane w drugim trymestrze ciąży pozwala ocenić funkcjonowanie
A. ciałka żółtego.

B. jajnika.

C. łożyska.

D. ciałka białawego.

c) Podaj jeden przykład znaczenia odpowiedniego poziomu progesteronu w organizmie matki dla prawidłowego przebiegu ciąży