Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Rola komórek okładzinowych ścian żołądka.

Rola komórek okładzinowych ścian żołądka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Komórki okładzinowe ścian żołądka wydzielają kwas solny (HCl), który obniża pH wypełniającej go treści pokarmowej do wartości pH ok. 2.

Wymień dwie funkcje, jakie pełni środowisko silnie kwasowe w żołądku.