Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Tętnica wątrobowa. Żyła wątrobowa. Żyła wrotna.

Tętnica wątrobowa. Żyła wątrobowa. Żyła wrotna.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono trzy główne naczynia krwionośne wątroby. Strzałki oznaczają kierunek przepływu krwi.

Tętnica wątrobowa. Żyła wątrobowa. Żyła wrotna.

a) Wymienionym nazwom naczyń krwionośnych przyporządkuj litery, którymi oznaczono je na schemacie.

Tętnica wątrobowa. Żyła wątrobowa. Żyła wrotna.

b) Podaj, jaką literą oznaczono naczynie, w którym stężenie tlenu we krwi jest wyższe niż w pozostałych naczyniach. Odpowiedź uzasadnij.