Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Zmiany stężenia CO2 we krwi

Zmiany stężenia CO2 we krwi

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Człowiek silnie reaguje na zmiany stężenia dwutlenku węgla we krwi – jednego z czynników zaburzających równowagę wewnętrzną organizmu.

Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w odpowiedniej formie określenia wybrane spośród wymienionych.

Wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi prowadzi do      pH krwi, co powoduje         ośrodka oddechowego zlokalizowanego w       . W efekcie zwiększa się częstotliwość i głębokość oddechów.

Zmiany stężenia CO2 we krwi