Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Znaczenie zwiększonego przepływu krwi przez naczynia krwionośne.

Znaczenie zwiększonego przepływu krwi przez naczynia krwionośne.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Podczas spoczynku przez naczynia krwionośne skóry przepływa około 250–500 cm3 krwi na minutę. Podczas wysiłku fizycznego ta wartość wzrasta nawet do ponad 5000 cm3 na minutę.

Wykaż związek między zwiększonym przepływem krwi przez naczynia krwionośne skóry podczas wysiłku fizycznego a utrzymywaniem temperatury ciała właściwej dla organizmu.