Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Znaczenie wydzielanego potu.

Znaczenie wydzielanego potu.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy
Znaczenie wydzielanego potu.

Wymień dwa czynniki środowiska, które wpływają na ilość potu wydzielanego przez organizm człowieka podczas gorącego, słonecznego dnia.