Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Drogi i mechanizmy oddawania ciepła z organizmu.

Drogi i mechanizmy oddawania ciepła z organizmu.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy
Drogi i mechanizmy oddawania ciepła z organizmu. Drogi i mechanizmy oddawania ciepła z organizmu.

Na podstawie danych z powyższej tabeli narysuj diagram słupkowy ilustrujący udział wymienionych dróg oddawania ciepła przez organizm człowieka.