Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Mechanizm działania łuku odruchowego.

Mechanizm działania łuku odruchowego.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono przykład łuku odruchowego.

Mechanizm działania łuku odruchowego.

a) Na podstawie analizy powyższego przykładu podaj nazwy dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls nerwowy w miejscu oznaczonym na schemacie literą A.
b) Podaj literę, którą na schemacie oznaczono efektor.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji