Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Budowa oka. Rozmieszczenie komórek światłoczułych w oku.

Budowa oka. Rozmieszczenie komórek światłoczułych w oku.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Siatkówka oka zbudowana jest z komórek receptorowych – czopków i pręcików. Są one rozmieszczone w siatkówce nierównomiernie i mają różne właściwości.

Zaznacz dwie informacje charakteryzujące wyłącznie czopki.

Budowa oka. Rozmieszczenie komórek światłoczułych w oku.