Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Lokalizacja oraz przebieg trawienia tłuszczy.

Lokalizacja oraz przebieg trawienia tłuszczy.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Tłuszcze podlegają trawieniu tylko w postaci zemulgowanej.

Nazwa odcinka

Wyjaśnienie

Podaj nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym odbywa się emulgowanie tłuszczów, i wyjaśnij, dzięki czemu zachodzi ten proces.