Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Regulacja pozimu glukozy we krwi poprzez działanie insuliny i glukagonu.

Regulacja pozimu glukozy we krwi poprzez działanie insuliny i glukagonu.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Poziom glukozy we krwi regulowany jest przez insulinę i glukagon. Przeprowadzono badanie stężenia insuliny i glukagonu we krwi zdrowych osób. Obserwacje rozpoczęto na godzinę przed spożyciem posiłku bogatego w węglowodany i prowadzono w ciągu czterech godzin po jego spożyciu. Wyniki badania przedstawiono na wykresie.

Regulacja pozimu glukozy we krwi poprzez działanie insuliny i glukagonu.

a) Na podstawie wykresu określ, jak podczas drugiej godziny pomiaru zmieniało się stężenie: insuliny glukagonu. b) Podaj nazwę narządu, który wydziela insulinę i glukagon.