Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Znaczenie immunosupersji w mechanizmie reakcji odrzutowej.

Znaczenie immunosupersji w mechanizmie reakcji odrzutowej.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

W transplantologii stosuje się różnego rodzaju środki zmniejszające lub eliminujące niebezpieczeństwo odrzucania przeszczepionego narządu przez organizm biorcy. Najczęściej podaje się biorcy leki immunosupresyjne, których działanie hamuje aktywność immunologiczną całego układu odpornościowego. Obecnie wprowadza się metodę polegającą na wywołaniu u biorcy stanu tolerancji na antygeny dawcy, przy zachowaniu całkowitej reaktywności na pozostałe antygeny.

Uzasadnij, że przedstawiona metoda jest korzystniejsza dla organizmu biorcy niż metoda oparta na podawaniu leków immunosupresyjnych.