Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Odporność swoista i nieswoista

Odporność swoista i nieswoista

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Przebycie choroby zakaźnej pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego daje najczęściej odporność na powtórne zakażenie takim samym patogenem.

Zaznacz rodzaj odporności swoistej, której dotyczy powyższy opis.

Odporność swoista i nieswoista