Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Proces zapłodnienia.

Proces zapłodnienia.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Proces zapłodnienia.

Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione procesy prowadzące do zapłodnienia komórki jajowej. Numery kolejnych procesów (1–5) wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.