Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Charakterystyka tkanki chrzęstnej.

Charakterystyka tkanki chrzęstnej.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Charakterystyka tkanki chrzęstnej.

Spośród niżej wymienionych zdań zaznacz wszystkie, które charakteryzują tkankę chrzęstną.