Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Funkcje skóry.

Funkcje skóry.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Skóra jest narządem spełniającym różne funkcje. Spośród niżej wymienionych zaznacz tę funkcję skóry, która u człowieka nie pełni istotnej roli.

Funkcje skóry.