Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Aparat ruchu. Połączenia kości.

Aparat ruchu. Połączenia kości.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy
Aparat ruchu. Połączenia kości.

Spośród poniższych zdań, dotyczących budowy układu ruchu człowieka, zaznacz dwa zdania nieprawdziwe.