Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Budowa miednicy człowieka.

Budowa miednicy człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Jedną ze swoistych cech człowieka jest szeroka i krótka miednica, która stanowi przystosowanie układu ruchu do poruszania się na dwóch kończynach w postawie wyprostowanej.

Podaj inną niż wymieniona w tekście, swoistą cechę budowy szkieletu człowieka, która odróżnia go od innych naczelnych, i związana jest bezpośrednio z dwunożnym chodem.