Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Wpływ pracy mięśni na przeływ krwi w naczyniach żylnych.

Wpływ pracy mięśni na przeływ krwi w naczyniach żylnych.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono przepływ krwi przez jeden z rodzajów naczyń krwionośnych w mięśniu szkieletowym kończyny dolnej. Strzałka górna wskazuje kierunek przemieszczania się krwi, a strzałki w mięśniu – kierunek jego ucisku na naczynie krwionośne.

Wpływ pracy mięśni na przeływ krwi w naczyniach żylnych.

a) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując nazwę rodzaju naczynia krwionośnego przedstawionego na rysunku oraz cechę, która umożliwia jego rozpoznanie.

Jest to

ponieważ

b) Wyjaśnij, w jaki sposób mięśnie szkieletowe kończyny dolnej wpływają na przepływ krwi w przedstawionym naczyniu krwionośnym.