Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Skład osocza krwi.

Skład osocza krwi.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Osocze krwi jest płynem, który transportuje elementy morfotyczne krwi (krwinki) oraz niezbędne składniki odżywcze, a także białka i produkty przemiany materii.

a) Zaznacz zestaw, który prawidłowo ilustruje udział procentowy osocza i elementów morfotycznych we krwi zdrowego człowieka.

Skład osocza krwi. Skład osocza krwi.

b) Spośród niżej wymienionych białek wybierz dwa, które są typowymi składnikami osocza krwi człowieka, oraz określ rolę każdego z nich.