Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Budowa miednicy człowieka

Budowa miednicy człowieka

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiającym miednicę człowieka literą X oznaczono połączenie pomiędzy kośćmi miednicy.

Budowa miednicy człowieka

a) Podkreśl rodzaj połączenia oznaczonego na rysunku literą X.

Budowa miednicy człowieka

b) Podaj nazwę kości miednicy tworzących połączenie w miejscu oznaczonym literą X.