Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Budowa kręgosłupa człowieka. Odcinki kręgosłupa.

Budowa kręgosłupa człowieka. Odcinki kręgosłupa.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

W budowie kręgosłupa człowieka wyróżnia się pięć odcinków zbudowanych z kręgów, które są ze sobą połączone za pomocą mięśni i więzadeł.

a) Uporządkuj wymienione w tabeli odcinki kręgosłupa w kolejności ich występowania. Wpisz odpowiednio numery 2–5.

Budowa kręgosłupa człowieka. Odcinki kręgosłupa.

b) Wymień dwie funkcje, które pełni kręgosłup w organizmie człowieka.