Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Rodzaje tkanki mięśniowej oraz jej budowa.

Rodzaje tkanki mięśniowej oraz jej budowa.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

W organizmie człowieka występują trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa oraz poprzecznie prążkowana mięśnia sercowego.

Rodzaje tkanki mięśniowej oraz jej budowa.

Podkreśl nazwy tych narządów, które są zbudowane głównie z tkanki mięśniowej gładkiej.