Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Rodzaje i budowa nabłonka jednowarstwowego.

Rodzaje i budowa nabłonka jednowarstwowego.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Na rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka.

Rodzaje i budowa nabłonka jednowarstwowego.

Zaznacz rodzaj nabłonka, z którego zbudowane są ściany pęcherzyków płucnych, i wykaż związek budowy tego nabłonka z jego funkcją w tych pęcherzykach.