Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013 - Rola mitochondriów w komórce.

Rola mitochondriów w komórce.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2013

Wróć do listy

Mitochondria to centra energetyczne komórki. Ich liczba w komórkach różnych tkanek jest różna. W pojedynczej komórce organizmu człowieka przeciętnie występuje od kilkuset do kilku tysięcy mitochondriów, np. w komórkach wątroby jest ich około 1000–2000.

a) Wyjaśnij, dlaczego mitochondria nazywa się „centrami energetycznymi komórki”.
b) Określ, od czego zależy liczba mitochondriów w komórce.
c) Uzasadnij, że brak mitochondriów w erytrocytach jest przystosowaniem budowy tych komórek do transportu tlenu.