Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Zmiana aktywności wodniczek tętniących u pantofleków.

Zmiana aktywności wodniczek tętniących u pantofleków.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Pantofelki żyjące w środowisku hipotonicznym przeniesiono do środowiska dla nich
izotonicznego. U pantofelków za regulację ilości wody w komórce odpowiadają wodniczki
tętniące.

Określ, jak zmieni się – obniży się czy wzrośnie – aktywność wodniczek tętniących pantofelków po opisanej zmianie środowiska. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając zjawisko osmozy.

Wskazówki:

Pantofelki to protisty, które naturalnie żyją w wodzie słodkiej. Posiadają organellum w postaci wodniczki tętniącej, które pozwala na regulacje stężenia ich płynów.

Warto pamiętać, że dla organizmów żyjących w wodach słodkich woda destylowana jest środowiskiem hipotocnicznym. W owdzie destylowanej nie ma żadnych rozpuszczonych jonów czy cząsteczek, natomiast woda słodka ma ropuszczone jony, ale stopień jej zasolenia jest minimalny względem wody morskiej.