Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Znaczenie pracy mięśni w procesie wentylacji.

Znaczenie pracy mięśni w procesie wentylacji.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Znaczenie pracy mięśni w procesie wentylacji.

Podaj nazwę kości oznaczonej na powyższym schemacie literą X.