Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Krążenie krwi w organizmie. Mały i duży obieg.

Krążenie krwi w organizmie. Mały i duży obieg.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono krążenie krwi w organizmie człowieka. Literami A–D oznaczono części serca.

Krążenie krwi w organizmie. Mały i duży obieg.

a) Do niżej podanych nazw części serca przyporządkuj litery, którymi oznaczono je na schemacie.

Krążenie krwi w organizmie. Mały i duży obieg.

b) Uzupełnij schemat, tak aby odzwierciedlał kierunek transportu i zawartość we krwi gazów oddechowych (O2 i CO2). Wpisz w wyznaczone miejsca określenia krążącej krwi utlenowana lub odtlenowana.