Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Intensywność przepływu krwi w spoczynku i w czasie wypoczynku.

Intensywność przepływu krwi w spoczynku i w czasie wypoczynku.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono objętość krwi przepływającej w ciągu minuty przez niektóre narządy człowieka w czasie odpoczynku oraz w czasie wysiłku fizycznego.

Intensywność przepływu krwi w spoczynku i w czasie wypoczynku.

a) Wymień nazwy dwóch narządów, w których podczas wysiłku najsilniej wzrasta przepływ krwi, i wskaż po jednej przyczynie tego zjawiska.
b) Uwzględniając informacje zawarte w tabeli, wyjaśnij, dlaczego nie zaleca się spożywania obfitych posiłków przed intensywnym wysiłkiem fizycznym.