Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - WZW typu A.

WZW typu A.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy

Podczas epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu A, rozprzestrzeniającego się przez zakażone pożywienie lub wodę, stosuje się podawanie odpowiednich przeciwciał.

1. swoista / nieswoista 2. bierna / czynna 3. naturalna / sztuczna

Podkreśl w każdej parze określenie charakteryzujące rodzaj nabytej odporności.