Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Porównanie układu współczulnego i przwspółczulnego.

Porównanie układu współczulnego i przwspółczulnego.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Porównanie układu współczulnego i przwspółczulnego.

Wpisz do tabeli odpowiednie określenia, które opisują wpływ układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego na funkcjonowanie wymienionych narządów w organizmie człowieka.