Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - identyfikacja tkanek roślinnych

identyfikacja tkanek roślinnych

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższej mikrofotografii przedstawiono fragment przekroju poprzecznego łodygi o budowie pierwotnej. Celuloza została wybarwiona na kolor zielony, natomiast lignina – na kolor ciemnoczerwony.

identyfikacja tkanek roślinnych

Do każdej z tkanek wskazanych na mikrofotografii – A i B – przyporządkuj odpowiednią nazwę spośród podanych.

drewno
łyko
sklerenchyma
kolenchyma

A.
B.