Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Na poniższym rysunku przedstawiono pewną tkankę występującą w organizmie człowieka.

identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

1. Oceń, czy stwierdzenia dotyczące tkanki przedstawionej na rysunku są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

 

2. Na przykładzie jednej widocznej na rysunku cechy budowy przedstawionej tkanki wykaż związek budowy tej tkanki z funkcją ochronną pełnioną przez tę tkankę u człowieka.

identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Na poniższym rysunku przedstawiono pewną tkankę występującą w organizmie człowieka.

identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

1. Oceń, czy stwierdzenia dotyczące tkanki przedstawionej na rysunku są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

identyfikacja tkanki występującej w organizmie człowieka

 

2. Na przykładzie jednej widocznej na rysunku cechy budowy przedstawionej tkanki wykaż związek budowy tej tkanki z funkcją ochronną pełnioną przez tę tkankę u człowieka.