Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - koenzymy – witaminy lub ich pochodne

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - koenzymy – witaminy lub ich pochodne

koenzymy – witaminy lub ich pochodne

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

W organizmie człowieka występuje kilka tysięcy różnych enzymów, przy czym większość z nich, aby spełniać swoje funkcje katalityczne, wymaga połączenia z określonym składnikiem niebiałkowym, którym mogą być jony metali lub koenzymy. Wiele koenzymów to witaminy lub ich pochodne. Przebieg metabolizmu węglowodanów w dużej mierze kontrolują enzymy, których koenzymami są witaminy z grupy B lub ich pochodne.
Na poniższym schemacie przedstawiono udział witamin z grupy B w niektórych etapach katabolizmu węglowodanów.

 

koenzymy – witaminy lub ich pochodne

 

Na podstawie powyższego schematu oceń, czy informacje dotyczące udziału witamin z grupy B w metabolizmie węglowodanów są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

 

koenzymy – witaminy lub ich pochodne

koenzymy – witaminy lub ich pochodne

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

W organizmie człowieka występuje kilka tysięcy różnych enzymów, przy czym większość z nich, aby spełniać swoje funkcje katalityczne, wymaga połączenia z określonym składnikiem niebiałkowym, którym mogą być jony metali lub koenzymy. Wiele koenzymów to witaminy lub ich pochodne. Przebieg metabolizmu węglowodanów w dużej mierze kontrolują enzymy, których koenzymami są witaminy z grupy B lub ich pochodne.
Na poniższym schemacie przedstawiono udział witamin z grupy B w niektórych etapach katabolizmu węglowodanów.

 

koenzymy – witaminy lub ich pochodne

 

Na podstawie powyższego schematu oceń, czy informacje dotyczące udziału witamin z grupy B w metabolizmie węglowodanów są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

 

koenzymy – witaminy lub ich pochodne