Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021 - łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej

łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez wiązkę przewodzącą kolateralną otwartą, występującą w łodydze rośliny dwuliściennej.

łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej

1. Podaj nazwy tkanek oznaczonych na rysunku literami X i Y.

X:

Y:

 

2. Określ, do której grupy tkanek – stałych czy twórczych – należy miazga, oraz podaj jej funkcję w rozwoju rośliny.

Grupa tkanek:

Funkcja:

 

3. Podaj nazwy lub oznaczenia literowe dwóch tkanek widocznych na rysunku, które są utworzone z komórek o ścianach wysyconych ligniną.

 

4. Oceń, które informacje dotyczące wiązek przewodzących roślin prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej

łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez wiązkę przewodzącą kolateralną otwartą, występującą w łodydze rośliny dwuliściennej.

łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej

1. Podaj nazwy tkanek oznaczonych na rysunku literami X i Y.

X:

Y:

 

2. Określ, do której grupy tkanek – stałych czy twórczych – należy miazga, oraz podaj jej funkcję w rozwoju rośliny.

Grupa tkanek:

Funkcja:

 

3. Podaj nazwy lub oznaczenia literowe dwóch tkanek widocznych na rysunku, które są utworzone z komórek o ścianach wysyconych ligniną.

 

4. Oceń, które informacje dotyczące wiązek przewodzących roślin prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

łodyga rośliny dwuliściennej – obecność wiązki przewodzącej kolateralnej otwartej