Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Morfologia nasiona tytoniu

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Morfologia nasiona tytoniu

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Morfologia nasiona tytoniu

Morfologia nasiona tytoniu

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono przekrój podłużny przez nasiono tytoniu (Nicotiana). Literami A–D oznaczono cztery różne struktury.

 

Morfologia nasiona tytoniu


Która ze struktur oznaczonych na schemacie to bielmo? Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią literę (A–D).

Oznaczenie bielma:

Morfologia nasiona tytoniu

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono przekrój podłużny przez nasiono tytoniu (Nicotiana). Literami A–D oznaczono cztery różne struktury.

 

Morfologia nasiona tytoniu


Która ze struktur oznaczonych na schemacie to bielmo? Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią literę (A–D).

Oznaczenie bielma:

Morfologia nasiona tytoniu

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono przekrój podłużny przez nasiono tytoniu (Nicotiana). Literami A–D oznaczono cztery różne struktury.

 

Morfologia nasiona tytoniu


Która ze struktur oznaczonych na schemacie to bielmo? Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią literę (A–D).

Oznaczenie bielma: