Chemia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - przekrój poprzeczny przez fragment pewnej tkanki roślinnej

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - przekrój poprzeczny przez fragment pewnej tkanki roślinnej

przekrój poprzeczny przez fragment pewnej tkanki roślinnej

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Na poniższym zdjęciu wykonanym za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) przedstawiono przekrój poprzeczny przez fragment jednorodnej tkanki roślinnej.

przekrój poprzeczny przez fragment pewnej tkanki roślinnej

1. Na powyższym zdjęciu zaznacz strzałką jeden z widocznych przestworów międzykomórkowych.

 

2. Określ, czy widoczne na powyższym zdjęciu komórki są komórkami miękiszu asymilacyjnego, czy – dojrzałymi członami rurek sitowych. Odpowiedź uzasadnij, porównując budowę obu typów komórek.

przekrój poprzeczny przez fragment pewnej tkanki roślinnej

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

Na poniższym zdjęciu wykonanym za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) przedstawiono przekrój poprzeczny przez fragment jednorodnej tkanki roślinnej.

przekrój poprzeczny przez fragment pewnej tkanki roślinnej

1. Na powyższym zdjęciu zaznacz strzałką jeden z widocznych przestworów międzykomórkowych.

 

2. Określ, czy widoczne na powyższym zdjęciu komórki są komórkami miękiszu asymilacyjnego, czy – dojrzałymi członami rurek sitowych. Odpowiedź uzasadnij, porównując budowę obu typów komórek.