Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion jęczmienia zachodzi stopniowo. Bielmo jest zróżnicowane na zewnętrzną warstwę aleuronową, w której znajdują się głównie białka, oraz bielmo skrobiowe, w którym zgromadzone głównie polisacharydy. We wczesnej fazie kiełkowania nasion produkowane hormony aktywujące geny kodujące hydrolazy (peptydazę i αamylazę) wytwarzane przez warstwę aleuronową.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ zarodka na wytwarzanie enzymów rozkładających polisacharydy w ziarniaku jęczmienia. Namoczone wcześniej ziarniaki przecięto na dwie części tak, aby tylko w jednej części znajdował się zarodek.
Następnie na oddzielnych szalkach zawierających zestalony agarem kleik skrobiowy
przygotowano dwie próby:

próba I zawierała połówki ziarniaków z zarodkiem

próba II zawierała połówki ziarniaków bez zarodka.


W obu próbach połówki ziarniaków umieszczono powierzchnią przecięcia do podłoża.
Po czterech dniach naniesiono na podłoże kilka kropli roztworu płynu Lugola.
Zaobserwowano, że jedynie wokół połówek ziarniaków zawierających zarodki podłoże nie zabarwiło się na granatowo.


Wyniki doświadczenia przedstawiono schematycznie na poniższym rysunku.

 

 

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion

1. Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia.

 

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Do wyciągnięcia wniosków z przedstawionych badań

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion jęczmienia zachodzi stopniowo. Bielmo jest zróżnicowane na zewnętrzną warstwę aleuronową, w której znajdują się głównie białka, oraz bielmo skrobiowe, w którym zgromadzone głównie polisacharydy. We wczesnej fazie kiełkowania nasion produkowane hormony aktywujące geny kodujące hydrolazy (peptydazę i αamylazę) wytwarzane przez warstwę aleuronową.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ zarodka na wytwarzanie enzymów rozkładających polisacharydy w ziarniaku jęczmienia. Namoczone wcześniej ziarniaki przecięto na dwie części tak, aby tylko w jednej części znajdował się zarodek.
Następnie na oddzielnych szalkach zawierających zestalony agarem kleik skrobiowy
przygotowano dwie próby:

próba I zawierała połówki ziarniaków z zarodkiem

próba II zawierała połówki ziarniaków bez zarodka.


W obu próbach połówki ziarniaków umieszczono powierzchnią przecięcia do podłoża.
Po czterech dniach naniesiono na podłoże kilka kropli roztworu płynu Lugola.
Zaobserwowano, że jedynie wokół połówek ziarniaków zawierających zarodki podłoże nie zabarwiło się na granatowo.


Wyniki doświadczenia przedstawiono schematycznie na poniższym rysunku.

 

 

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion

1. Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia.

 

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Do wyciągnięcia wniosków z przedstawionych badań

Rozkład materiałów zapasowych zgromadzonych w bielmie nasion