Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Żyto zwyczajne jest rośliną uprawną, należy do gromady okrytonasiennych i klasy jednoliściennych. W tabeli przedstawiono średnie wyniki pomiarów dotyczące systemu korzeniowego 4-miesięcznej rośliny żyta zwyczajnego, rosnącej pojedynczo w skrzyni.

Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

1. Określ, od którego z parametrów przedstawionych w tabeli zależy pobieranie przez roślinę wody z gleby. Odpowiedź uzasadnij.

 

2. Na rysunkach A i B przedstawiono dwa rodzaje systemów korzeniowych roślin.

Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

Określ, na którym rysunku – A czy B – przedstawiono typ systemu korzeniowego występujący u żyta. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do widocznej na rysunku cechy budowy charakterystycznej dla klasy roślin, do której należy żyto.

 

3. Wyjaśnij, dlaczego zbyt duże stężenie soli w roztworze glebowym jest przyczyną zmniejszenia wydajności pobierania wody przez włośniki. W odpowiedzi odnieś się do mechanizmu pobierania wody przez włośniki.

Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Żyto zwyczajne jest rośliną uprawną, należy do gromady okrytonasiennych i klasy jednoliściennych. W tabeli przedstawiono średnie wyniki pomiarów dotyczące systemu korzeniowego 4-miesięcznej rośliny żyta zwyczajnego, rosnącej pojedynczo w skrzyni.

Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

1. Określ, od którego z parametrów przedstawionych w tabeli zależy pobieranie przez roślinę wody z gleby. Odpowiedź uzasadnij.

 

2. Na rysunkach A i B przedstawiono dwa rodzaje systemów korzeniowych roślin.

Żyto zwyczajne – roślina uprawna należąca do gromady okrytonasiennych

Określ, na którym rysunku – A czy B – przedstawiono typ systemu korzeniowego występujący u żyta. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do widocznej na rysunku cechy budowy charakterystycznej dla klasy roślin, do której należy żyto.

 

3. Wyjaśnij, dlaczego zbyt duże stężenie soli w roztworze glebowym jest przyczyną zmniejszenia wydajności pobierania wody przez włośniki. W odpowiedzi odnieś się do mechanizmu pobierania wody przez włośniki.