Chemia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - DNA jądrowe i mitochondrialne

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - DNA jądrowe i mitochondrialne

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła - DNA jądrowe i mitochondrialne

DNA jądrowe i mitochondrialne

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W komórkach zwierząt DNA znajduje się w jądrze komórkowym oraz w mitochondrium. Dziedziczenie mitochondrialnego DNA określa się jako dziedziczenie pozajądrowe i zachodzi ono według innych reguł niż dziedziczenie DNA jądrowego – dziedziczy się tylko w linii matczynej. Na poniższych rysunkach I i II przedstawiono genotypy dwóch gamet – męskiej i żeńskiej, a na rysunku III – zygotę powstałą w wyniku połączenia się tych gamet.

Podaj genotyp zygoty – w miejsca wyznaczone na rysunku III (……) wpisz w jądrze komórkowym i w mitochondrium odpowiednie oznaczenia alleli.

DNA jądrowe i mitochondrialne

DNA jądrowe i mitochondrialne

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W komórkach zwierząt DNA znajduje się w jądrze komórkowym oraz w mitochondrium. Dziedziczenie mitochondrialnego DNA określa się jako dziedziczenie pozajądrowe i zachodzi ono według innych reguł niż dziedziczenie DNA jądrowego – dziedziczy się tylko w linii matczynej. Na poniższych rysunkach I i II przedstawiono genotypy dwóch gamet – męskiej i żeńskiej, a na rysunku III – zygotę powstałą w wyniku połączenia się tych gamet.

Podaj genotyp zygoty – w miejsca wyznaczone na rysunku III (……) wpisz w jądrze komórkowym i w mitochondrium odpowiednie oznaczenia alleli.

DNA jądrowe i mitochondrialne

DNA jądrowe i mitochondrialne

Arkusz z biologii rozszerzonej czerwiec 2023 stara formuła

Wróć do listy

W komórkach zwierząt DNA znajduje się w jądrze komórkowym oraz w mitochondrium. Dziedziczenie mitochondrialnego DNA określa się jako dziedziczenie pozajądrowe i zachodzi ono według innych reguł niż dziedziczenie DNA jądrowego – dziedziczy się tylko w linii matczynej. Na poniższych rysunkach I i II przedstawiono genotypy dwóch gamet – męskiej i żeńskiej, a na rysunku III – zygotę powstałą w wyniku połączenia się tych gamet.

Podaj genotyp zygoty – w miejsca wyznaczone na rysunku III (……) wpisz w jądrze komórkowym i w mitochondrium odpowiednie oznaczenia alleli.

DNA jądrowe i mitochondrialne