Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY - Mutacje genowe

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY - Mutacje genowe

Mutacje genowe

Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY

Wróć do listy

Mutacja genowa może być mutacją punktową, ale może też polegać na podstawieniu, wstawieniu bądź wycięciu większego odcinka DNA. Na schemacie strzałkami oznaczono podstawienia nukleotydowe w łańcuchu DNA.

 

Mutacje genowe

 

1. Uzupełnij schemat wpisz w wyznaczone kropkami miejsca symbole trzech pozostałych nukleotydów w taki sposób, aby schemat prawidłowo ilustrował transwersje – podstawienia nukleotydu purynowego na pirymidynowy i odwrotnie.

 

2. Określ, która z mutacji – insercja pojedynczego nukleotydu czy podstawienie – może spowodować zmianę ramki odczytu w sekwencji kodującej białko. Odpowiedź uzasadnij.

 

3. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące mutacji prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Mutacje genowe

Mutacje genowe

Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY

Wróć do listy

Mutacja genowa może być mutacją punktową, ale może też polegać na podstawieniu, wstawieniu bądź wycięciu większego odcinka DNA. Na schemacie strzałkami oznaczono podstawienia nukleotydowe w łańcuchu DNA.

 

Mutacje genowe

 

1. Uzupełnij schemat wpisz w wyznaczone kropkami miejsca symbole trzech pozostałych nukleotydów w taki sposób, aby schemat prawidłowo ilustrował transwersje – podstawienia nukleotydu purynowego na pirymidynowy i odwrotnie.

 

2. Określ, która z mutacji – insercja pojedynczego nukleotydu czy podstawienie – może spowodować zmianę ramki odczytu w sekwencji kodującej białko. Odpowiedź uzasadnij.

 

3. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące mutacji prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Mutacje genowe