Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Populacje biegusów alaskańskich w północnej części zasięgu geograficznego gatunku mają nietypowy stosunek liczebności samców i samic wynoszący 3:1, zamiast typowego 1:1. Postawiono następującą hipotezę:
Mały udział samic w populacjach biegusów jest spowodowany tym, że częściej padają one ofiarą sokołów wędrownych”.


W celu weryfikacji tej hipotezy zebrano pióra po biegusach upolowanych przez sokoły, a następnie wyizolowano z nich DNA i przeprowadzono PCR w celu amplifikacji fragmentów genów CHD, zlokalizowanych na chromosomach płci Z i W (odpowiednio: CHDZ i CHDW). Samice biegusów są heterogametyczne (ZW), a samce homogametyczne (ZZ).

Rejony niekodujące w genach CHDZ i CHDW mają różną długość, co powoduje, że produkty amplifikacji rejonów niekodujących genów CHDZ i CHDW także różnią się długością. Elektroforetyczne rozdzielenie produktów PCR pozwoliło określić płeć ptaków, z których pochodziły zebrane pióra.

Wyniki badań przedstawiono na poniższym wykresie.

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

1. Rozstrzygnij, czy postawiona hipoteza została przyjęta, czy odrzucona. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do wyników badań przedstawionych na wykresie.

 

 

2. Który obraz żelu agarozowego odpowiada prawidłowemu wynikowi elektroforetycznego rozdzielenia powielonych fragmentów genów CHDZ i CHDW u samca () i samicy ()? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

3. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące techniki PCR są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Populacje biegusów alaskańskich w północnej części zasięgu geograficznego gatunku mają nietypowy stosunek liczebności samców i samic wynoszący 3:1, zamiast typowego 1:1. Postawiono następującą hipotezę:
Mały udział samic w populacjach biegusów jest spowodowany tym, że częściej padają one ofiarą sokołów wędrownych”.


W celu weryfikacji tej hipotezy zebrano pióra po biegusach upolowanych przez sokoły, a następnie wyizolowano z nich DNA i przeprowadzono PCR w celu amplifikacji fragmentów genów CHD, zlokalizowanych na chromosomach płci Z i W (odpowiednio: CHDZ i CHDW). Samice biegusów są heterogametyczne (ZW), a samce homogametyczne (ZZ).

Rejony niekodujące w genach CHDZ i CHDW mają różną długość, co powoduje, że produkty amplifikacji rejonów niekodujących genów CHDZ i CHDW także różnią się długością. Elektroforetyczne rozdzielenie produktów PCR pozwoliło określić płeć ptaków, z których pochodziły zebrane pióra.

Wyniki badań przedstawiono na poniższym wykresie.

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

1. Rozstrzygnij, czy postawiona hipoteza została przyjęta, czy odrzucona. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do wyników badań przedstawionych na wykresie.

 

 

2. Który obraz żelu agarozowego odpowiada prawidłowemu wynikowi elektroforetycznego rozdzielenia powielonych fragmentów genów CHDZ i CHDW u samca () i samicy ()? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich

3. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące techniki PCR są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

Nietypowy stosunek liczebności samców i samic w populacji biegusów alaskańskich