Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Oczekiwany stosunek fenotypowy po skrzyżowaniu srebrzystej kurę ze srebrzystym kogutem

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Oczekiwany stosunek fenotypowy po skrzyżowaniu srebrzystej kurę ze srebrzystym kogutem

Oczekiwany stosunek fenotypowy po skrzyżowaniu srebrzystej kurę ze srebrzystym kogutem

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Samce ptaków są homogametyczne (ZZ), natomiast samice heterogametyczne (ZW). U kury domowej na chromosomie Z występuje gen, który odpowiada za kolor upierzenia: dominujący allel B tego genu warunkuje upierzenie srebrzyste, natomiast recesywny allel b upierzenie złociste.


Skrzyżowano srebrzystą kurę ze srebrzystym kogutem, a wśród ich potomstwa były kurczaki srebrzyste oraz złociste.


Podaj oczekiwany stosunek fenotypowy kurczaków srebrzystych i złocistych w potomstwie tej pary ptaków oraz określ prawdopodobieństwo, że złocisty kurczak będzie samicą. Odpowiedzi uzasadnij, zapisując krzyżówkę genetyczną.


Krzyżówka genetyczna:

 

 

 

 


Oczekiwany stosunek fenotypowy:


Prawdopodobieństwo:

Oczekiwany stosunek fenotypowy po skrzyżowaniu srebrzystej kurę ze srebrzystym kogutem

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Samce ptaków są homogametyczne (ZZ), natomiast samice heterogametyczne (ZW). U kury domowej na chromosomie Z występuje gen, który odpowiada za kolor upierzenia: dominujący allel B tego genu warunkuje upierzenie srebrzyste, natomiast recesywny allel b upierzenie złociste.


Skrzyżowano srebrzystą kurę ze srebrzystym kogutem, a wśród ich potomstwa były kurczaki srebrzyste oraz złociste.


Podaj oczekiwany stosunek fenotypowy kurczaków srebrzystych i złocistych w potomstwie tej pary ptaków oraz określ prawdopodobieństwo, że złocisty kurczak będzie samicą. Odpowiedzi uzasadnij, zapisując krzyżówkę genetyczną.


Krzyżówka genetyczna:

 

 

 

 


Oczekiwany stosunek fenotypowy:


Prawdopodobieństwo: